اطلاعاتی در مورد کمپهای پناهندگی در کشور آلمان

اطلاعاتی در مورد کمپهای پناهندگی در کشور آلمان

اطلاعاتی در مورد کمپهای پناهندگی در کشور آلمان

در اینجا سعی داریم گوشه ای از کمپهای پناهندگی در کشور آلمان را به شما نشان بدهیم.

تعداد زیادی از پناهنده ها بخاطر کمبود کمپ ، در سالنهای ورزشی اسکان داده شدند که البته از 1 ماه تا چند ماه هم بطول انجامید.

این پروسه البته تقریبا یکسال بطول انجامید و بعد از آن پناهجویان در کانکس های 12 تا 15 متری اسکان داده شدند.بصورت نرمال بیشتر پناهنده ها در مجتمع های چند طبقه اسکان داده میشوند.از تمامی ملیتها در این واحدها زندگی میکنند.آشپزخانه ، توالت و حمام بصورت مشترک استفاده می شود.

در هر کمپ پناهندگی یک دفتر وجود دارد که دو نفر مسئول رسیدگی به نامه ها و پرونده شما هستند و به مسائل روزمره شما رسیدگی میکنند.به غیر از مسئولان سوسیال بستگی به بزرگی و کوچکی کمپ حداقل  1 تا 10 نفر نیروی امنیتی کمپ یا (security) هم وجوددارند.

کمپ مردها و پسر های مجرد معمولا جدای از کمپ های فامیلی هستند.دختران مجرد و زنان تنها در کمپهایی استقرار دارند که فامیلی هم در آنجا زندگی میکنند.

معمولا کسانی که تازه درخواست پناهندگی میدهند برای مدت 1 تا 2 ماه در کمپ موقت زندگی میکنند و بعد از آن به کمپ دائم اتقال داده میشوند.

برای آشنایی با نحوه حقوق ، بیمه و موارد دیگر پستهای بعدی ما را دنبال کنید.

اگر سوال و یا پیشنهادی دارید با ما در تماس باشید و یا نظرات خود را برای ما ارسال کنید.

تهیه شده توسط تیم همراه اپ

www.hamrahapp.info