آموزش کلاسه های رانندگی در آلمان
ادمین

[de] چند نوع گواهینامه در آلمان داریم؟

[de] در آلمان 14 کلاسه مختل٠رانندگی داریم که در ادامه همه آنها را توضیح خواهیم داد. PKW-KLASSE B : از سن 17 سالگی اجازه

Lesen Sie mehr »
ادمین

[de] طریقه اخذ ویزای کاری، دانشجویی و پزشکی برای کشور آلمان

[de] همواره گرÙتن ویزا برای پیدا کردن کار Ùˆ یا  تحصیل در یک کشور اروپایی بسیار مشکل بوده Ùˆ بدون داشتن آگاهی لازم Ùˆ کاÙی 

Lesen Sie mehr »

Aufrufe: 22