رستوران ایرانی تک در دوسلدورف آلمان
8

رستوران ایرانی تک در دوسلدورف آلمان

قیمت : قیمت توافقی
2 سال قبل / 40211

انواع غذاهای ایرانی. انواع کباب و جوجه کباب. انواع خورشتهای ایرانی. انواع سوپ و حلیم. انواع دسر، انواع نوشیدنیهای سرد و گرم. مناسب برای جشنها […]

رستوران ایرانی دربند در اسن آلمان
8

رستوران ایرانی دربند در اسن آلمان

قیمت : قیمت توافقی
2 سال قبل / 45138

انواع غذاهای ایرانی. انواع کباب و جوجه کباب. انواع خورشتهای ایرانی. انواع سوپ و حلیم. انواع دسر، انواع نوشیدنیهای سرد و گرم. مناسب برای جشنها […]

رستوران دربند در Sankt Augustin آلمان
8

رستوران دربند در Sankt Augustin آلمان

قیمت : قیمت توافقی
2 سال قبل / 53757

انواع غذاهای ایرانی. انواع کباب و جوجه کباب. انواع خورشتهای ایرانی. انواع سوپ و حلیم. انواع دسر، انواع نوشیدنیهای سرد و گرم. مناسب برای جشنها […]

رستوران ایرانی کلبه در ویسبادن آلمان
8

رستوران ایرانی کلبه در ویسبادن آلمان

قیمت : قیمت توافقی
2 سال قبل / 65203

انواع غذاهای ایرانی. انواع کباب و جوجه کباب. انواع خورشتهای ایرانی. انواع سوپ و حلیم. انواع دسر، انواع نوشیدنیهای سرد و گرم. مناسب برای جشنها […]

رستوران ایرانی  نیروان در کلن آلمان
5

رستوران ایرانی نیروان در کلن آلمان

قیمت : قیمت توافقی
2 سال قبل / 50674

انواع غذاهای ایرانی. انواع کباب و جوجه کباب. انواع خورشتهای ایرانی. انواع سوپ و حلیم. انواع نوشیدنیهای سرد و گرم. مناسب برای جشنها و مهمانیها.

رستوران ایرانی پینوکیو در کلن آلمان
8

رستوران ایرانی پینوکیو در کلن آلمان

قیمت : قیمت توافقی
2 سال قبل / 50676

آماده پذیرایی از جشنها، عروسی ، تولد. انواع غذاهای ایرانی و خورشتها. انواع کباب و جوجه کباب. نوشیدنیهای سرد و گرم. بوفه آزاد Montags* : […]