پزشک عمومی دکتر ریحانه بهروز در وین اتریش
1

پزشک عمومی دکتر ریحانه بهروز در وین اتریش

قیمت : قیمت توافقی
4 سال قبل / 1160 Wien

Praktische Ärztin, Neurologin دیپلم آموزش پیشرفته DFP (دیپلم ÖÄK) پزشک اورژانس (دیپلم ÖÄK) پزشکی روانپزشکی (دیپلم ÖÄK) پزشکی روانشناختی (دیپلم ÖÄK) ترک سیگار(گواهی LÄK وین)