روانشناس دکتر آذر بقایی در برلین
2

روانشناس دکتر آذر بقایی در برلین

قیمت : قیمت توافقی
7 ماه قبل / 10551 Berlin

پزشک جایگزین (روان درمانی) ، مربی زندگی و تجارت ، کارشناسی ارشد نوشتن روانشناسی ، دانشمند رایانه MS روان عمومی مشکل – مشاوره زندگی اضطراب […]

روانشناس دکتر مهری روس در برلین
1

روانشناس دکتر مهری روس در برلین

قیمت : قیمت توافقی
7 ماه قبل / 10627 Berlin

کودکان و نوجوانان شیوه یادگیری و روانشناسی دارای پروفایل مرتبط با یادگیری است ، به همین دلیل با فرزندان مدارس از انواع و مقاطع مدرسه […]