جستجو پیشرفته باز کردن
ماشین فورد
5

ماشین فورد

قیمت : یورو۱۲۵۰۰۰
4 سال قبل / ۵۰۳۵۴

بسیار تمیز و کم کارکرد کم هزینه و با صرفه مصرف بنزین شهری ۱۰۰٫۶ بیرون از شهر ۱۰۰٫۴