جستجو پیشرفته باز کردن

تعداد : 1 آگهی

ماشین فورد
5

ماشین فورد

قیمت : یورو۱۲۵۰۰۰
2 سال قبل / ۵۰۳۵۴

بسیار تمیز و کم کارکرد کم هزینه و با صرفه مصرف بنزین شهری ۱۰۰٫۶ بیرون از شهر ۱۰۰٫۴