جستجو پیشرفته باز کردن
طوطی گرینچیک در بلژیک
3

طوطی گرینچیک در بلژیک

قیمت : 150€ یورو
3 ماه قبل / 2000

طوطی سوپر دستی مهربون وزیر زبونی حرف میزنه سن:۸ماهه مناسب اپارتمان بازدیدها: 297

قناری نر زرد ابلغ
3

قناری نر زرد ابلغ

قیمت : 50 Euro
9 ماه قبل / 50354 کلن

قناری نر زرد ابلغ تقریبا یکساله. قیمت با قفس و تجهیزات. بازدیدها: 126